MNFL vol.14 - 3 Days!

04.10.2020

Sun 4/10/2020

Po pečlivém uvážení jsme rozhodli, že dva dny hluku jsou pro nás málo, proto rozšíříme festival o další den a to čtvrtek, první kapely začnou hrát ve čtvrtek večer. Vstupné bude na tři dny, na dva dny nebo poslední sobotní den, pro info sleduj jednotlivé sekce. Kapely se už shromažďují a další jsou potvrzeny, CULTO DEL CARGO (It.), FIDEATH (Maď.), SILENCE MEANS DEATH (Bel.), ...IS DODELIJK (Něm.)

English :

After careful consideration, we decided that two days of noise is not enough for us, so we will expand the festival by another day, Thursday, the first bands will start playing on thursday evening. Entrance fee there will be for three days, for two days or last saturday only, for info follow the individual sections. Bands are already gathering and others are confirmed, CULTO DEL CARGO (Italy), FIDEATH (Hungary), SILENCE MEANS DEATH (Belgium), ...IS DODELIJK (Germany).