Volunteers

Volunteers who would like to help with the running of the festival, whether it's preparation, cleaning and other things, write an email, we will agree on it. We are looking for volunteers who would be willing to get involved. 

We offer to help with the entrance fee for the entire duration of the festival + food, drink and sleeping.Czech Language :

Dobrovolníci, kteří by chtěli pomoci s chodem festivalu, ať jde o přípravy, uklízení a další věcí, piš na email, domluvíme se. Scháníme dobrovolníky, kteří by byli ochotní se zapojit.

Nabízíme za pomoc vstupné po celou dobu festivalu + jídlo, pití a spaní.