Parking place

The place for camping and parking is marked. This year cars can park at place designated for camping. Don't park cars anywhere outside the marked parking place. Also don't park cars in front of entrances to houses and on the road! Alternatively, come by bus, train, bike... so we won't need so many parking spaces. Please clean up the trash after yourself and be respectful so we can make it here once again another year.


CZECH :

Místo na stanování a parkování je vyznačeno, letos se auta budou parkovat do místa určené pro stanování, auta neparkujte nikde mimo vyznačené parkovací místo, rovněž neparkujte auta před vjezdy domů a na silnici! Případně přijeďte autobusem, vlakem, na kole..., tím pádem nebudeme potřebovat tolika parkovacích míst. Ukliďte si po sobě odpadky, chovejte se ohleduplně, tak abychom mohli dělat zde další ročník.