MNFL vol. 14 - Díky/Thanks!

31.08.2021

Tue 31/08/2021

Tak se to povedlo, skvělé kapely, i přes nelehkou letošní edici covidu, již brzy oznámím datum dalšího ročníku 2022 s prvními potvrzenými kapelami, festival bude opět na tři dny. Na viděnou příští rok.

English :

Despite this year's difficulties covid situation it went well, bands were great. I will soon announce the date of the next year 2022 with the first confirmed bands, the festival will be for three days again. See you next year. D.I.Y. or DIE!