MNFL vol. 14 - Info!

05.08.2021

Thu 05/08/2021

Festival se nám blíží. Dvě kapely odpadly ZOKETES, mají problémy s cestováním zkrz covid (tahle sračka je silně vyčerpávající! Kdy to skončí?), druhá PESTARZT kvůli pracovnímu procesu. Místo nich jsou na čtvrtek xPRDVx Power violence fast punk z Maaskantje (Holandsko) odkaz, na pátek hc/punk sypanice DEATH WISH KIDS (Česká Republika) odkaz, aktuální leták, LINE UP - ČASY KAPEL k dispozici.

Parkovaní - důležité : Je opět možné na hřišti, kde budou stany, mysli na další lidi a neroztahuj se zbytečně s místem, samozřejmě v místě stanovaní není možně s autem přejíždět tam a zpět, auto zaparkuj, tak to zůstane po dobu festivalu! Pokud chceš přejíždět s autem, zaparkuj ho mimo vnitřní areál okolo, nejlépe před nebo za hřiště. Ohledně stanování nenechávejte kolíky od stanu v trávníku a ukliďte si po sobě odpadky.

English :

The festival is approaching us. Two bands dropped out ZOKETES, they have trouble traveling through the covid (this shit is very exhausting! When will it end?), The other PESTARZT due to the work process. Instead of them on Thursday are xPRDVx Power violence fast punk from Maaskantje (Netherlands) link, on Friday hc/punk ride DEATH WISH KIDS (Czech Republic) link. Actual flyer, LINE UP - TIMES OF BANDS available.

Parking - important : It's again possible on the field where there will be tents, think of other people and do not stretch unnecessarily with the place, of course in the place of the tent it's not possible to drive back and forth, park the car, so it will stay for the festival! If you want to drive a car, park it outside the indoor area around, preferably in front of or behind the playground. When it comes to camping, do not leave the tent pegs in the lawn and clean up the trash.

NO DOGS, NO GLASS !!