MNFL vol. 14 - Kapely/Bands! (4)

27.12.2020

Sun 27/12/2020

Většina kapel je potvrzena, počet kapel je 31, sleduj seznam, celkem slušný počet za tak krátkou dobu, už jen zbytek jich zbývá a tak bude sestava kompletní! A.F.K odpadly, jsou tu další. Kvůli hysterii pandemie jsme přišli kompletně o kapely z Velké Británie, no ale jdeme na to co je. HURE (Německo), SICHERHATESYSTEM (Česká Republika), opět BAKOUNINE (Francie), ALIUSTERRA (Česká Republika), ZOKETES (Španělsko), FUNERAL DAMAGE (Německo), CRACKMEIER (Německo).

English :

Most of the bands is confirmed, count of the bands is 31, watch the list, quite a decent number in such a short time, only the rest of them remain and then the line up will be complete! A.F.K cancelled gig, there are others. Due to the hysteria of pandemic we lost completely the bands from Great Britain, but we are going with what we have. HURE (Germany), SICHERHATESYSTEM (Czech Republic), again BAKOUNINE (France), ALIUSTERRA (Czech Republic), ZOKETES (Spain), FUNERAL DAMAGE (Germany), CRACKMEIER (Germany).