MNFL vol.14 - Kelímky/Cups!

22.04.2021

Thu 22/04/2021

Situace pandemie se moc dobře nevyvíjí. Festival nepřesouváme - nerušíme, za to podmínky nejsou zrovna dvakrát přívětivé, spíš bojové. Uvidíme začátkem léta, jak to všechno bude, co nám vláda připraví a jestli následně dovolí kapelám vycestovat, zdali povolí určitý počet lidí, případně bychom udělaly menší verzi festivalu za účasti kapel, které budou moci přijet, o tom budeme více informovat. K dispozici jsou nové kelímky, nezahálíme, neztrácíme čas. Naděje umírá poslední.

English :

The pandemic situation is not evolving very well. We do not postpone the festival - we do not cancel, even though conditions are not exactly friendly, but rather combative. We will see at the beginning of the summer how all this will be, what the government will prepare for us and if they then allow bands to travel, whether they will allow a certain number of people, maybe we would make a smaller version of the festival with the participation of bands that will be able to come. We will inform you more about that. There are new cups, we do not idle, we do not waste time. Hope dies last.