MNFL vol. 14 - New bands! (2)

03.07.2021

Sat 03/07/2021

Sestava je kompletní za kapely, které nemohly dorazit. Je tu poslední d-beat raw noise punk shit FARSA na ose Berlín - Barcelona, mix národností odkaz a DISHELL d-beat crust metal z Krakowa (Polsko) odkaz, sledujte sekci kapely pro více informací o kapelách. Místo na festival je hotovo, jsme připraveni, dalo to vše spoustu dřiny, času opravit lavičky, vyrobit stoly, novou střechu nad pódiem a před ním, tak aby jste se v místě cítili co nejlépe. Více fotek je v sekci zde.

English :

The line-up is complete even besides bands that could not arrive. There is the last d-beat raw noise punk shit FARSA on the axis Berlin - Barcelona, mix of nationalities link and DISHELL d-beat crust metal from Krakow (Poland) link, watch the band section for more information about the bands. The place for the festival is done, we are ready, it all took a lot of hard work, time to repair the benches, make tables, a new roof over the stage and in front of it, so that you feel as good as possible in the place. More pictures are in the section here.