MNFL vol. 14 - New bands!

29.06.2021

Tue 29/06/2021

Některé kapely nemůžou kvůli covidu vycestovat, odpadají CAUSE OF DIVORCE, USURA, DEATH IN YOUR YARD, KIAL?, BAKOUNINE, místo nich jsou další tři kapely z Berlína, raw noise punk hnojenice ÄSS-ÄULT odkaz, hodně nařáchnutá stará škola Us hardcore SPUTA, tohle bude na sobotní večer totální zloba, odkaz. BOBSON DUGNUTT netradiční hc/punk od lidí z Itálie, částečně žijící v Berlíně odkaz. Takže už máme 6 kapel z Berlína. PESTARZT dark hardcore crust ze Somboru (Srbsko) odkaz. A domácí Grindovci ONANIZER odkaz. Aktualizace jsou v sekci LINE UP, poté budou v sekci kapely, nové budou nahozeny. Včetně letáku. Další kapely jsou v jednání. Sledujte to, vše bude zavčas upřesněno. Na festivalu pracuji, o to větší to bude letos jízda. Moc se těším.

English :

Some bands can't travel because of covid, cancelled are CAUSE OF DIVORCE, USURA, DEATH IN YOUR YARD, KIAL ?, BAKOUNINE, instead of them there will play three other bands from Berlin, raw noise punk mess ÄSS-ÄULT link, very good old school Us hardcore SPUTA, this will be total anger on Saturday night, link. BOBSON DUGNUTT unconventional hc / punk from people from Italy, partly living in Berlin, link. So we have already 6 bands from Berlin. PESTARZT dark hardcore crust from Sombor (Serbia) link. And the home Grinds ONANIZER link. Updates are in the LINE UP section, then they will be in the bands section, the new ones will be added there. Including flyer. Other bands are being arranged. Watch it, everything will be specified in time. I'm working on the festival, it will be the bigger ride this year's. I'm looking forward.