MNFL vol. 14 - New Flyer!

07.07.2021

Wed 07/07/2021

NOVÝ LETÁK ! Šiřte dle libosti, případně pomozte s propagací. Kapely jsou přidány v sekci kapely, 10 z nich je jiných. Dále připravujeme pro vás menu, veganské jídlo o několika chodech. Na festivalu je zakázáno sklo, psy a dělat oheň mimo ohniště! Oheň bude, pouze v jednom místě jako vždy vedle srubu. Byli bychom velmi rádi kdyby jste to dodržovaly. Vezměte to na vědomí, nechceme přeci nikoho ohrožovat jak lidi, tak zvířata kolem sebe. V Místě budou bary, jako tomu bylo posledně, využívejte je současně, tak zamezíme zbytečným frontám.

English :

NEW FLYER !
Spread as you wish, help with promotion. The bands are added in the bands section, 10 of them are different. We are also preparing a menu for you, vegan food with several courses. At the festival it's forbidden to have a glass, dogs and make a fire outside the fireplace! There will be fire, only in one place as always next to the log cabin. We would like you to follow this. Take note, we don't want to endanger anyone, both the people and the animals around us. There will be bars in the places, as were the last time, use them at the same time, so we will avoid unnecessary queues.