MNFL vol.15 - Další dvě kapely... / Two other bands...

15.03.2023

Wed 15/03/2023

Další dvě kapely odpadly, KRACHMANINOV (Německo) a ARNØXDUEBEL (Německo), místo nich máme adekvátní náhradu v podobě exotických kapel, těmi prvními šťastlivci je raw hc/punk kapela založená v druhé polovině devadesátých let s obsáhlou diskografií na jejich společném turné s KØVÄ, tentokrát opět z Jihoamerického kontinentu z města Rio Grande, tahle dlouhohrající kapela nese název ESCÖRIA (Brazílie), jako druhá banda je tu mladá, nadějná, španělská hardcore punk krev z města Banyoles, která se těší na jejich první koncerty za hranice TERRA STERCORE (Španělsko). Na závěr se budeme lehce opakovat, informace jsou jako vždy v sekci kapely. Leták je přehrán níže ve starším příspěvku.

English :

Two other bands dropped out, KRACHMANINOV (Germany) and ARNØXDUEBEL (Germany), instead we have an adequate replacement in the form of exotic bands, the first lucky ones being a raw hc/punk band founded in the second half of the nineties with an extensive discography on their joint tour with KØVÄ, this time again from the South American continent from the city Rio Grande, this long-playing band is called ESCÖRIA (Brazil), as the second band there is young, promising, Spanish hardcore punk blood from the city of Banyoles, who are looking forward to their first concerts outside the borders of TERRA STERCORE (Spain). At the end, we will repeat ourselves slightly, information is as always in the band section. The flyer is published below in an older post.