MNFL vol.15 - Line UP!

01.06.2023

Thu 01/06/2023

Na festivalu pracujeme. Ti zvás, kteří jsou a byli nedočkaví, máme tu pořadí a časy kapel. Také v sekci LINE UP. Tešíme se moc!

Na místě nebudeme letos moci pálit oheň, jelikož pódium bude v těsné blízkosti vymezenému prostoru pro ohniště.

Vyjádření k jídlu a pití, jídlo bude veganské (seznam jídel je v přípravě z naší kuchyně) a pití, alko, nealko jako vždy. Jeden bar bude otevřen nepřetržitě. Platit můžete také Eurem, ale samozřejmě bude lepší když budete mít České Koruny. Ke vstupnému mějte přesný počet, budeme rádi za rychlé odbavení.

Omezte vlastní nápoje na minimum, budeme rádi když podpoříte festival. Nechceme nikomu nic zakazovat, v první řadě berte na vědomí kolik provoz a celkové náklady festivalu v dnešní době stojí. Za festivalem stojí nemalé úsilí a velké množství stráveného času. Nemalé náklady na festival se platí z prodeje pití a jídla, proto je důležité tímto festival podporovat, zakoupením jídla a pití v areálu, jen tak budeme mít do budoucna další, skvělé ročníky, předpokládáme, že ho chceme mít všichni nadále v této D.I.Y. Punk podobě, tak jak ji máme nejraději.

Díky za pochopení a důvěru.

English :

We are working on the festival. For those of you who are and have been eager, we have the order and times of the bands. Also in the LINE UP section. We are looking forward to it!
We will not be able to make a fire on site this year, as the stage will be very close to the designated area for the fireplace.

Statement on food and drink, the food will be vegan (the list of dishes is being prepared from our kitchen) and the drink, alcoholic, non-alcoholic, as always. One bar will be open nonstop. You can also pay in Euros, but of course it will be better if you have Czech Crowns. Please have the exact money for the entrance fee, we will be happy for a quick check-in.

Keep your own drinks to a minimum, we will be happy if you support the festival.

We don't want to ban anything from anyone, first of all, take into account how much the operation and total costs of the festival are these days. There is a lot of effort and a lot of time spent behind the festival. The considerable costs of the festival are paid from the sale of drinks and food, that is why it's important to support the festival by buying food and drinks on the site, this is the only way we will have more great years in the future, we assume that we all want to have it in this D.I.Y. In punk form, the way we like it best.

Thanks for your understanding and trust.