MNFL vol.15 - Místo / Place!

16.08.2023

Wed 16/08/2023

Jak se dostat do místa?

Ideální spoj je přímí autobusový spoj Pardubice - Přestavlky. Všechny informace, internetové mapy, GPS včetně spojů vlaků, autobusů je uvedeno v sekci Maps. Klikni zde do sekce.

Ke vstupnému, více v sekci vstupné, žádáme vás abyste měli na místě přesný počet peněz, opravdu nám to pomůže - budeme rádi za rychlé odbavení, dříve už jsme to zmínili i přesto to řekneme znovu, platit můžete také eurem, ale samozřejmě bude lepší když budete mít České Koruny.

English :

How to get to the place?

The ideal connection is the direct bus connection Pardubice - Přestavlky. All information, internet maps, GPS including train and bus connections are listed in the Maps section. Click here to the section.

About the entrance fee, more in the Entry section, we ask you to have the exact amount of money in the place, it will really help us - we will be happy for a quick check-in, we have already mentioned this before but we will say it again anyway, you can also pay in euros, but of course it will be better when you have czech crowns