MNFL vol.15 - New place!

19.10.2022

Wed 19/10/2022

Po delší době jsou zde aktualizace, máme jednu smutnou a jednu dobrou zprávu, prvně začneme tou horší, i přes všechny snahy nemůžeme dále pokračovat s festivalem v našem oblíbeném místě Podboru na hřišti, jelikož fotbalisti mají nový trávník a bojí se abychom jim ho neponičili, nedalo se nic dělat, snažili jsme se v místě udržet festival jak to šlo, tahle nelehká situace se řešila už delší dobu, hold sport se jeví v téhle společnosti jako důležitější akt než undergroundový festival. Tudíž jsme byli nuceni hledat jiné místo, tak abychom s festivalem mohli pokračovat, což nebylo úplně jednoduché, povedlo se ho najít v nedaleké obci Přestavlky, které leží 5 km od Podboru, místo je skoro stejné jako tomu bylo předtím, pro tentokrát již nevyužívané hřiště na fotbal (super!), takže máme další skvělí, venkovní prostor pro festival, na stanování a případné parkování. Fotky místa jsou v sekci "Place-pictures", mrkni tam, také sleduj sekci "Maps" pro informace, jak se dostat na festival. Na místě je vlastní pódium, i přesto chceme, budeme mít svoje vlastní s větším prostorem a menší bariérou mezi pódiem a publikem, také kapely budou moci zajet přímo autem k pódiu, na tomhle všem průběžně pracujeme. Většina kapel z minula potvrdila hraní, i tak nadále budeme pracovat na seznamu kapel, samozřejmě budeme velmi rádi, pokud všechny letos domluvené kapely zahrají. Ty které nebudou moci zahrát, budou místo nich oznámené jiné. Počet zanecháme 35 kapel na 3 dny, postupně vás budeme informovat o kapelách, o všem, stačí sledovat webové stránky. Výhodou je autobusová doprava, zastávka leží hned vedle festivalového areálu, nějakých 50 metrů, která je dobře dostupná ze směrů jako Chrudim, Pardubice, nebo můžete využít vlak do stanice Hrochův Týnec a poté dojít pěšky 4 km. Další podstatnou věcí jsou ceny za energie, celkově zdražování, které se vyšplhalo dost vysoko, což se logicky projeví i na nákladech festivalu. Jako vždy se hlásíme k etice D.I.Y. Udělej si sám festival, bez sponzorů a hlavně s nadšením, takže buďte připravení v plné polní pro rok 2023!

English :

After a long time here are updates, we have one sad and one good news, we will start with the worse message first, despite all efforts we cannot continue with the festival in our favorite place Podbor on the pitch, because the football players have a new pitch and they are afraid that we will damage it, nothing could be done, we tried to keep the festival in place as best we could, this difficult situation we were solving for a long time, tribute to sport is in this society more important act than an underground festival. Therefore, we were forced to look for another place so that we could continue with the festival, which was not entirely easy, we managed to find it in the nearby village of Přestavlky, which is located 5 km from Podbor, the place is almost the same as it was before, for this time it was an unused playground for football (awesome!), so we have another great, outdoor (Open Air) space for the festival, for tents, camping and possible parking. Photos of the place are in the "Place-pictures" section, take a look there, also follow the "Maps" section for information on how to get to the festival. They have there already a stage, but despite that we would like to have our own with bigger space and smaller barrier between the stage and the audience, bands will also be able to drive directly close to the stage by car, we are continuously working on all of this. Most of the bands from last time have confirmed to play, so we will continue to work on the band list, of course we will be very happy if all the bands that have been arranged will play this year. Those who will not be able to play, others will be announced instead of them. We will leave the number at 35 bands for 3 days, we will gradually inform you about the bands, about everything, just follow the website. The advantage is bus transport, the stop is right next to the festival area, something around 50 meters away, bus stop is easily accessible from directions such as Chrudim, Pardubice, or you can use the train to Hrochův Týnec station and then walk 4 km. Another important thing is energy prices, the overall increase in prices, which has risen quite high, which will logically be reflected in the costs of the festival. As always, we are D.I.Y. Festival. Make your own festival, without sponsors and above all with enthusiasm, so be ready in full force for 2023!