MNFL vol.15 - No Dogs! No Fire!

03.08.2023

Thu 03/08/2023

Na festival je přísný zákaz psů a rozdělávání ohňů kdekoliv v areálu, taky mimo areál! Oheň bychom letos chtěli dělat, ostatně jako každý rok, ale jelikož je v těsné blízkosti s pódiem a kvůli bezpečnosti to nepřichází v úvahu. Se psem nikdo nebude vpuštěn do areálu, případně může být i vyhoštěn, pokud si někdo bude dělat nároky a chtěl by tak pustit psa v místě festivalu, hlučné prostředí festivalu není vhodné pro psa. Berte to na vědomí, starejme se o druhý, tak abychom se cítili bezpečně.

English :

Dogs and fire are strictly prohibited at the festival anywhere in the area and outside the area! We would like to make a fire this year, like every year, but since it's in close proximity to the stage, it's out of the question safety reasons. No one with a dog will be allowed into the area, or this person may be expelled if someone make demands and want to let a dog in the festival location, the noisy environment of the festival is not suitable for a dog. Take it into account, let's take care of the other so that we feel safe.

NO DOGS, NO FIRE!