MNFL vol.15 - Odpadly dvě kapely / Two bands dropped out...

06.02.2023

Mon 06/02/2023

Odpadly dvě kapely, ve kterých je stejný bubeník, jsou to MASS//REACTION a DO YOU THINK I CARE? (Maďarsko). V čas festivalu člen kapely očekává dítě do rodiny, nějak se nám to množí v další, punkovou generaci - doufejme. Místo nich máme nové, kvalitní zastoupení od TERMINAL FILTH (Německo), těžkotonážní stenchcore crust z Berlína, čerstvě mají venku debut - novou a velmi povedenou, velkou desku. Druzí jsou LÜGER (Chorvatsko) ze Záhřebu. Totální DIS-mangel, noise crust punk pocta japonskému a skandinávskému hardcoru, jejich aktuální split LP je toho jasným důkazem, doporučuji sehnat. informace jsou jako vždy v sekci kapely. Leták je přehrán níže ve starším příspěvku.

English :

Two bands with the same drummer dropped out, they are MASS//REACTION and DO YOU THINK I CARE? (Hungary). During the festival, a member of the band is expecting a child in the family, somehow it's being formed into the next punk generation - hopefully, instead of them we have new, high quality representation from TERMINAL FILTH (Germany), heavy stenchcore crust from Berlin, they just released their debut, a new and very good release vinyl. The second is LÜGER (Croatia) from Zagreb, total DIS-noise crust punk worship of Japanese and Scandinavian hardcore. Their current split LP is a clear proof of that, I recommend getting it, information is as always in the band section. The flyer is published below in an older post.