MNFL vol.15 - Poslední tři kapely/The last three bands!

02.12.2022

Fri 02/12/2022

Můžeme oznámit poslední tři kapely, doslova legendu žánru, jednu ze základních pilířů peace punku, založenou v roce 1981 v Bradfordu - Zapádní Yorkshire, existující do dnes, jsme velice poctěni návštevou, zájmem od ANTI-SYSTEM, britský punk vždy hodně potěší a ujistí své pevné pozice, především pokud jde právě o tuhle vynikající, poměrně ve světě známou, punk kapelu (Velká Británie). Hrubý, neotesaný d-beat raw noise crust punk, to jsou DISPOSE, se severu Švédska. Za sebou mají spoustu nahrávek, nemálo koncertů po Evropě, těšíme na jejich drtivou cirkulárku jako hladoví psi na žrádlo, tohle bude čistá pocta Disclose! (Švédsko). Jak se říká, do třetice všeho dobrého, v tomto případně toho nejlepšího, z dalekých Athén k nám zavítají skvělí VILE SPECIES, se svým ostrým grindcorem, ve kterém by se snad našla i trocha toho crustu, jejich nová nahrávka je hodně povedená. Tahle země má velké množství kvalitních kapel a právě oni jsou jednou z nich, vlastně tohle bude vůbec první, řecká kapela na festivalu, skvělé (Řecko). Koneckonců odpadly kapely, RÉGIMEN DE TERROR (Španělsko), ZYFILIS (Švédsko), OUTDATE (Německo), nemůžou dorazit, některé se rozpadly. Více informací o kapelách sleduj v sekci Bands/Kapely, jako vždy, sestava je kompletní. Leták ve výstavbě.

English :

We can announce the last three bands, literally legend of the genre, one of the main pillars of peace punk, founded in 1981 in Bradford - West Yorkshire, existing to this day, we are very honored by the visit, interest from ANTI-SYSTEM, British punk always pleases and reassures a lot its firm position, especially when it comes to this excellent, relatively well-known punk band (Great Britain). Rough, uncouth d-beat raw noise crust punk, that's DISPOSE, from the north of Sweden. They have a lot of records behind them, quite a few concerts in Europe, we are looking forward to their crushing circular saw like hungry dogs for food, this will be a pure tribute to Disclose! (Sweden). As they say, for the third of all good things, in this case the best, the great VILE SPECIES will visit us from far away Athens, with their sharp grindcore, maybe even a little bit of that crust could be found there too, with their very successful new recording. This country has a lot of quality bands, and we see that they are the proof of that, actually this will be the first ever Greek band at the festival, and that's good (Greece). After all, the bands dropped out, RÉGIMEN DE TERROR (Spain), ZYFILIS (Sweden), OUTDATE (Germany), can't make it, some broke up. More info about the bands can be found in the Bands section, as always, the line-up is complete. The flyer under construction.