MNFL vol.15 - Tisk / Printing!

26.01.2023

Thu 26/01/2023

Plakáty, letáky jsou vytištěny. Kdo by chtěl pomoci se šířením plakátů, letáku, nechť ať se ozve na email v kontaktech, pošlu je punkovou poštou.

English :

Posters and flyers are printed. Anyone who would like to help with the spreading of posters, flyers, can contact us via email in the contacts. I will send them by punk mail.