MNFL vol.15 - Tříděný odpad / Sorted waste!

18.07.2023

Tue 18/07/2023

Pomozte s tříděním odpadu, letos máme poprvé nádoby na tříděný odpad, tímto bude možné všechno třídit, ušetříte nám spoustu práce jelikož všechen odpad po festivalu vlastnoručně třídíme, samozřejmě platí zákaz skla na festival! Je to kvůli bezpečnosti nás všech. Pokud nějaké sklo uvidíte povalovat po areálu, vyhoďte ho do nádoby (subjektu), která je pro to určená. Koše na smíšený odpad budou také k dispozici. Udržujme pořádek a čistotu, ukliďte si po sobě. Místo na parkování aut bude letos okolo areálu oddělené, místo na stanování je v areálu. Šetřete místem pro ostatní, buďme ohleduplní. Pokud se s auty nevejdeme do parkovacího místa, budou se auta dále parkovat do místa určené pro stanování, více info je v sekci Parking place, mrkněte na mapku. Auta neparkujte nikde mimo vyznačené parkovací místo, rovněž neparkujte auta před vjezdy domů a na silnici!

Jeden výčep / bar s alko a nealko pitím bude otevřen nepřetržitě od Čtvrtka 14:00 do Neděle do půlnoci. Využívejte oba bary, ať nejsou zbytečné fronty. Stejně, tak jako bude otevřené vstupné od 14:00, pokud ale budete chtít dorazit už ve středu, klidně můžete, budeme tam. Kdo bude chtít může zůstat do pondělí jako tomu bylo v minulých letech a třeba i pomoci s úklidem areálu.

English :

Help with waste sorting, this year we have bins for sorted waste for the first time, this will make it possible to sort everything, you will save us a lot of work because we sort all the waste ourselves after the festival, of course the glass ban applies to the festival! This is for the safety of all of us. If you see any glass lying around the area, throw it in the container (subject) that is intended for it. Mixed waste bins will also be available. Let's keep order and cleanliness, clean up after yourself. This year, the car parking space will be separate around the area, the place for camping is in the area. You save space for others, let's be considerate. If we can't fit with our cars in the parking space, we will continue to park our cars in the place designated for camping, more information is in the Parking place section, take a look at the map. Also don't park cars in front of entrances to houses and on the road!

One bar with alcoholic and non-alcoholic drinks will be open from Thursday 2pm to Sunday midnight. You use both bars so that there are no unnecessary queues of people. Just like the entrance will be open from 14:00, but if you want to arrive already on Wednesday, you can, we will be there for sure. Anyone who wants can stay until Monday, as was the case in previous years, and maybe even help with the cleaning of the area.