MNFL vol.16 - Info!

24.06.2024

Mon 24/06/2024

Informace které byste měli vědět. Jeden výčep / bar s alko a nealko pitím bude otevřen nepřetržitě (Nonstop!), tentokrát už od Středy 16:00 do Neděle do 18:00, třeba i déle, pokud vydržíte. Využívejte oba bary, ať nejsou zbytečné fronty. Vstupné bude otevřené od Čtvrtka od 12:00 do Neděle 03:00, dorazte klidně už ve středu, budeme tam. Kdo bude chtít může zůstat do pondělí jako tomu bylo v minulých letech a třeba i pomoci s úklidem areálu. Budeme opět třídit odpad do nádob, pomozte nám s tříděním. Na baru budou novinky v nápojích, které vám zatím neprozradíme, nechte se překvapit na místě.
Jídlo bude k dispozici od Čtvrtka do Neděle, včetně ranních hodin.
Ohledně kapel a celé hudební produkce není potřeba toho více psát, všechny roky se držíme D.I.Y. Punkového přístupu, který je pro nás velmi motivující a inspirativní.

Budeme se více opakovat, ale ne že by to vadilo. Omezte vlastní nápoje na minimum, budeme rádi když podpoříte festival. Nechceme nikomu nic zakazovat, v první řadě berte na vědomí kolik provoz a celkové náklady festivalu v dnešní době stojí. Za festivalem stojí nemalé úsilí a velké množství stráveného času. Nemalé náklady na festival se platí z prodeje pití a jídla, proto je důležité tímto festival podporovat, zakoupením jídla a pití v areálu, jen tak budeme mít do budoucna další, skvělé ročníky v této D.I.Y. Punk podobě, tak jak ji máme nejraději. Pojďme si užít festival.

Díky, díky!


English :

Information you should know. One bar with alcoholic and non-alcoholic drinks will be open continuously, this time from Wednesday 16:00 to Sunday 18:00, maybe even longer if you can stand it. Use both bars so there are no unnecessary queues. The entrance will be open from Thursday at 12:00 to Sunday 03:00, if you want arrive on Wednesday, we will be there. Anyone who wants can stay until Monday, as was the case in previous years, and maybe even help with the cleaning of the area. We will again sort the waste into containers, help us with the sorting. There will be new drinks at the bar that we won't tell you yet, let yourself be surprised on the place. Food will be available from Thursday to Sunday, including morning hours.
Regarding the bands and the whole music production, there is no need to write more, all the years we keep to D.I.Y. a punk attitude that is very motivating and inspiring for us.

We will repeat ourselves more, but not that we mind.
Keep your own drinks to a minimum, we will be happy if you support the festival. We don't want to ban anything from anyone, first of all, take into account how much the operation and total costs of the festival are these days. There is a lot of effort and a lot of time spent behind the festival. The considerable costs of the festival are paid from the sale of drinks and food, that is why it's important to support the festival by buying food and drinks on the site, only then will we have more great years in the future at this D.I.Y. Punk form, the way we like it best. Let's enjoy the festival. 

Thanks, thanks!