MNFL vol.16 - Jdeme dál / Let's go!

10.01.2024

Wed 10/01/2024

Jedeme dál, blížíme se do finále, můžeme oznámit přibývající kapely festivalu, pořád to není konečná sestava! Samozřejmě stále platí, pokud máš kapelu a chceš si zahrát, piš do kontaktů. Máme velkou radost přivítat, skvělí, punkový JUGGLING JUGULARS, vznik kapely se datuje do roku 89! Venku po světě mají velké množství nahrávek a odjetých mnoho turné. Hardcore, grindcore a crust od IRRITATION, MOLE, NLF, GROWLS. Letos nemůžou dorazit FORÇA MACABRA, CANCER SPREADING, plánují zahrát v nadcházejícím roce 2025, počkáme.

JUGGLING JUGULARS - Melodický hc/punk (Finsko)

IRRITATION - Crust punk (Švédsko)

MOLE - Temný hardcore (Německo)

GROWLS - Stará škola grindcore (Francie)

NIKI LAUDA FIREFIGHTERS - Hc/punk thrash (Německo)


English :

Let's go, we're moving on. We're getting closer to the final, we can announce more festival bands, it's still not the final line-up! Of course, it still applies, if you have a band and want to play, write to the contacts. We are very happy to welcome the great, punk JUGGLING JUGULARS, a band that dates back to 89! They have a large number of recordings and many tours around the world. Hardcore, grindcore and crust from IRRITATION, MOLE, NLF, GROWLS. The bands FORÇA MACABRA, CANCER SPREADING can't arrive this year, they plan to play in the upcoming 2025, we'll wait.

JUGGLING JUGULARS - Melodic hc/punk (Finland)

IRRITATION - Crust punk (Sweden)

MOLE - Dark hardcore (Germany)

GROWLS - Old school grindcore (France)

NIKI LAUDA FIREFIGHTERS - Hc/punk thrash (Germany)