MNFL vol.16 - Parking, camping!

10.06.2024

Mon 10/06/2024

Pravděpodobně nemáme ročník festivalu u kterého bychom se nedočkali nějaké výstavby v silnici atd.., tohle je začarovaný kruh! Ve vesnici kopou kanalizaci a tímto budeme parkovat všechny auta do areálu festivalu. To znamená, neparkujte auta mimo areál, všichni budeme parkovat v místě festivalu, tam kde se stanuje se bude také parkovat. Berte to na vědomí.
Maximálně budeme využívat vedlejší parkoviště před dětským domovem, ale pouze v případě, že bude volné místo k dispozici.                                       Ideální stav : Budeme letos parkovat všechny auta v areálu, vedle tvého stanu a tak nebudeme rušit okolí, všechen hluk si necháme v areálu festivalu. Přijedeš, zaparkuješ auto necháš ho tam po dobu trvalého odjezdu domů. Nebudeš s autem přejíždět během průběhu festivalu! Kanalizace se nebude kopat u hřiště, proto se nás to až tolika týkat nebude. Mrkni do sekce parking place. 

Autobusová zastávka ve vesnici ze směru Pardubice a zpět bude funkční pouze jedna a to ,,Zámek" hned vedle festivalového areálu. Mrkněte do jízdních řádů na idos zde v odkazu. Nejsou tohle naše nařízení, jednáme tak jak musíme, díky za pochopení.

English :

We probably don't have a year of the festival where we don't see some road construction etc.., it's a vicious circle! They are doing a sewer in the village and we will park all the cars in the festival area. This means, don't park your cars outside the area, we will all park at the festival site, where the tents will also be parked. Take note of that. We will maximally use the adjacent parking lot in front of the children's home, but only if there is a free space available.
Ideal condition : We will park all cars in the area this year, next to your tent, so we will not disturb the surroundings, we will keep all the noise in the festival area. You arrive, park your car and leave it there for the duration of your permanent departure home. You will not drive your car over during the festival! Sewerage will not be dug near the playground, so it will not affect us as much. Take a look at the parking place section. 

Only one bus stop in the village from the direction of Pardubice and back will be working, the ,,Zámek" right next to the festival area. Take a look at the timetables on idos here in the link. These are not our regulations, we act as we have to, thanks for your understanding.